Όργανα Αθλοπαιδιών

Η τελική φάση κατασκευής ενός αθλητικού χώρου είναι ο εξοπλισμός με τα απαραίτητα όργανα αθλοπαιδιών και η στέγασή του αν αυτό είναι απαραίτητο.

Όλα τα όργανα πληρούν τις προδιαγραφές της  Γ.Γ.Α.

Η τοποθέτηση  των οργάνων (όπου χρειάζεται) γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό.

Επικοινωνήστε μαζί μας